Powrót do szkoły.


Powrót do szkoły jest ważnym punktem w roku kalendarzowym. Po pełnych zabawy wspólnych, rodzinnych wczasach nad morzem, wycieczce na kilka dni do babci czy wypadów do Aquaparku z przyjaciółmi przychodzi czas na ponowne powitanie szkoły. Co roku każde dziecko i rodzic przygotowuje się na rozpoczęcie nauki.  We wszystkich sklepach możemy spotkać  artykuły potrzebne uczniowi np. długopisy, piórniki,  strój galowy itp. Gdy gotowy jest plecak i książki zastanawiamy się co nas rodziców  i nasze dzieci spotka w nadchodzącym roku szkolnym?

Dla części dzieci nie będzie wielkiej rewolucji, ponieważ przechodzą do wyższej klasy z tymi samymi uczniami, będą chodziły do tej samej szkoły i uczyli ich ci sami nauczyciele co w zeszłym roku szkolnym. Największą rewolucje przechodzą dzieci, które zmieniają szkoły, mają innych kolegów w klasie, nowych nauczycieli oraz nowe przedmioty. To czas bardzo szczególny i dla większości uczniów jak i rodziców stresujący. Jako rodzice martwimy się czy nasze dziecko odnajdzie się w nowej rzeczywistości.

Najczęstsze sytuacje stresowe dla ucznia i rodzica to:

  • zmiana szkoły;
  • przeniesienie do innej klasy;
  • powrót do szkoły gdzie dziecko było zastraszane;
  • nauka nowych przedmiotów;
  • zamieszkanie w internacie;
  • wielogodzinne przebywanie nad książkami.

Jak pomóc dziecku odnaleźć się w nowej rzeczywistości szkolnej:

  • odwiedzić nowy budynek szkolny przed rozpoczęciem roku szkolnego – dziecko poczuje się pewniej znając rozkład klas i pomieszczeń w szkole;
  • nawiązać kontakt z jednym z uczniów w klasie i jego rodzicami;
  • odbyć z dzieckiem rozmowę na temat bezpieczeństwa poza terenem szkoły;
  • powiedzieć dziecku, że może przyjść do nas z każdym problemem i każdą pracą domową a my postaramy się pomóc;

Jak radzić sobie ze stresem wywołanym powrotem do szkoły? Najlepszym rozwiązaniem jest wyjazd całą rodzinną na weekend do hotelu, który przyjazny jest dzieciom. Spędzanie wspólnego czasu i budowanie więzi rodzinnej to najlepsza inwestycja w przyszłość.